ብዋዛ ህይወትና ተቐዪሩ

እታ ተዅሲ ዝተጀመረትላ መዓልቲ ሰሉስ ምንባራ እዝክር። ምስ መሓዙተይ ቢራ እናሰይተና ነዉግዕ፣ ንስሕቕ፣ ንቀላለድ ነይርና። ኣብ ወግዕና፡ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተሓፀየት መሓዛና፡ መርዓኣ መኣዝ ከም ዝዀን፣ ሓዱሽ ድኳን ዝኸፈተት መሓዛና ጐናጐኒ ክትሰርሖ ብዛዕባ ዝሓሰበቶ ስራሕ፣ ናተይ ካብ ናይሮቢ ናብ መቐለ እናተመላለስኩ ናይ ምንጋድ ሓሳብ እይና እነውግዕ ነይርና።

Continue Reading ብዋዛ ህይወትና ተቐዪሩ

መቐለ ምስ ተመለስና

ህዝቢ፡ ኣብ ዙርያ  መቐለ ናብ ዘለዋ ኸባብታት ከይዱ ካብ ዘዕቘበለን ቦታታት  ናብ መቐለ ዝተመለሰ፡ ኵነታት ናብ ንቡር ስለ  ዝተመለሰ ኣይነበረን።  ኵሉ ከባቢ ትግራይ ካብ ተዅስን መድፍዕን ናፃ ስለ ዘይነበረን ምንም…

Continue Reading መቐለ ምስ ተመለስና

መቐለ ዝተደብደበትሉ መዓልቲ

19 ሕዳር 2013 መቐለ  ህዝቢ ኣብ ኸቢድ ውጥረትን ጭንቀትን ዝወዓለሉ ፀልማት መዓልቲ እዩ። ህዝቢ መቐለ ሐዚ ደምሰሱና ሐዚ ጠፋእና እናበለ ከብዱ ሓቚፉ ዝወዓለሉ። ኣደታት፡ ህፃውንቲ ደቀን መሊሰን ናብ ኸብደን ከእትወኦም…

Continue Reading መቐለ ዝተደብደበትሉ መዓልቲ