Connect with us

ትዕዝብቲ

ትዕዝብቲ ካብ ኣሜሪካ ትግራይ በፂሑ ዝተመልሰ ሰይፈ ኣበራ

ካብ ኣሜሪካ ብ ኣዲስ ኣበባ ገይሩ ናብ መቐለ ዝኣተወ ሰይፉ ትዕዝብቱ ኣብ ትዊተር ድሕሪ ምፅሓፉ፥ ምስ ተኽላይ ዘትግሃት እውን ኣብ...

Copyright © TGHAT