ብ ኲናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ፡ኣብ ጣብያ ድጉም ዝበፅሐ ዝርዝር ዕንወት

እዚ ዝይስዕብ ሰንጠረዥ ኣብ ወረዳ ክልተ ኣውላዕሎ፥ ጣብያ ድጉም ኣብ 52 ገዛውቲ ዝበፅሐ ዓይነትን መጠንን ዕንወት ዝየርእይ እዩ። ተ.ቍሙሉእ ስምዓይነት ንብረትዓይነት ጕድኣትፍልፍልመብርሂ1ፀጋ ኣለም ኣብርሃ በየነሓደ ክፍሊ ገዛሙሉእ ኣቝሑ ገዛዒስራ ደርሁዓኒዉተፀቂጦምን…

Continue Reading ብ ኲናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ፡ኣብ ጣብያ ድጉም ዝበፅሐ ዝርዝር ዕንወት