ብዋዛ ህይወትና ተቐዪሩ

እታ ተዅሲ ዝተጀመረትላ መዓልቲ ሰሉስ ምንባራ እዝክር። ምስ መሓዙተይ ቢራ እናሰይተና ነዉግዕ፣ ንስሕቕ፣ ንቀላለድ ነይርና። ኣብ ወግዕና፡ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተሓፀየት መሓዛና፡ መርዓኣ መኣዝ ከም ዝዀን፣ ሓዱሽ ድኳን ዝኸፈተት መሓዛና ጐናጐኒ ክትሰርሖ ብዛዕባ ዝሓሰበቶ ስራሕ፣ ናተይ ካብ ናይሮቢ ናብ መቐለ እናተመላለስኩ ናይ ምንጋድ ሓሳብ እይና እነውግዕ ነይርና።

Continue Reading ብዋዛ ህይወትና ተቐዪሩ

መግለፂ ቅዋም ጕባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ

ክሳብ ሕዚ ኣብ ምንም ዘይተሳተፉ ብኣማኢት ዝቝፀሩ ካህናት ብጥዪት ረጊፎም፣ ሸኻት፣ ኢማማት ተቐቲሎም፣ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ምእመናን ሃሊቖም፣ ዝተረፉ ድማ ገዝኦም ንብረቶም ሓዲጎ ተሰዲዶም፣ ኣብያተ ክርስቲያናት፣ መስጊዳት ዓኒዎም፣ ገዳማት ብከቢድ ኣፅዋር ተደብዲቦም። ቅርሲታት ተዘሪፎም፣ ንዋየ ቅዱሳት ተቓፂሎም፣ ንብረት ምእመናን ተዘሚቶም፣ መሳርሒ ትካላት መሰረተ ልምዓት ተጓሕጒሖም ተወሲዶም፣ ትካላት ጥዕና፣ ቤት ትምህርቲ፣ ፋብሪካታት በሪሶም፣ ውልቃዊን ዘይውልቃዊን ህዝባዊ ትካላት ከም ዘይነበሩ ኰይኖም፣ ኣንስቲ ካህናትን ደናግልን ተራኺሰንን ተደፈረንን፣ እኖን ጓልን ብእንስሳዊ ባህሪ ብሓባር ተደፊረን።

Continue Reading መግለፂ ቅዋም ጕባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ
መልእኽቲ ደብረፅዮን ገብረሚካኤል፡ ፕረዝደንት ትግራይ
Debretsion speaking in one of the biggest gatherings.

መልእኽቲ ደብረፅዮን ገብረሚካኤል፡ ፕረዝደንት ትግራይ

ህዝቢ ትግራይ: ሃለዋቱን ድሕንነቱን ንምሕላው ባዕሉ ንባዕሉ ናይ ምምሕዳር መሰሉ ንምትግባር ፀኒዑ ስለ ዝተቓለሰን ብኣሃዳዊ ስርዓት ፋሽሽታዊ ጕጅለ ኣብይ ኣሕመድ ኣይእርገፅን ኢሉ ዴሞክራስያዊ መረፃ ስለ ዘካየደን ኣብ ልዕሊኡ ወራር ምጥፋእ ዘርኢ ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ።

Continue Reading መልእኽቲ ደብረፅዮን ገብረሚካኤል፡ ፕረዝደንት ትግራይ

ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ካብ ብሄራውያን ውድባት ፖለቲካ ትግራይ (ውናት፣ ሳወት፣ ባይቶና) ዝተውሃበ ናይ ሓባር መግለፂ

ከም ዝፍለጥ ሕዱር ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ትንፋስ ረኺቦም ምስ ኣንሳእረሩ ትግራይ ምድዓኽን ምድኻምን ፈላማይ ተግባሮም ጌሮም እዮም ተበጊሶም። እንሆ ድማ እዞም ሓይልታት እዚኦም ኩሉ ዘለዎምን ዘይብሎምን…

Continue Reading ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ካብ ብሄራውያን ውድባት ፖለቲካ ትግራይ (ውናት፣ ሳወት፣ ባይቶና) ዝተውሃበ ናይ ሓባር መግለፂ

መቐለ ዝተደብደበትሉ መዓልቲ

19 ሕዳር 2013 መቐለ  ህዝቢ ኣብ ኸቢድ ውጥረትን ጭንቀትን ዝወዓለሉ ፀልማት መዓልቲ እዩ። ህዝቢ መቐለ ሐዚ ደምሰሱና ሐዚ ጠፋእና እናበለ ከብዱ ሓቚፉ ዝወዓለሉ። ኣደታት፡ ህፃውንቲ ደቀን መሊሰን ናብ ኸብደን ከእትወኦም…

Continue Reading መቐለ ዝተደብደበትሉ መዓልቲ

መልእኽቲ ሃለቃ ሃይለ ካብ ሓምዳዪት፥ ሱዳን

ብዕለት 19/04/2013 ዓ/ም ካብ ከተማ ሽረ ናብ ሑመራ ዝመፃእኹም፡ ሑመራ ሰላም ስለ ዝኾነት ንዓድኹም ተመለሱ ኢሎም ብ 6ተ ተስሓብቲ መኻይን ፅዒኖም ናብ ከትማ ሑመራ አምፂኦምዎም ‘ዮም። ካብኡ ፋኖ ዝበሃል ዕጡቕ ኣብቲ ከተማ ፀኒሑ እንታይ ክትገብሩ መፂእኹም ኢሉ ናብ ዓብይ ግቢ ኣእቲው ዳጒንዎም እዩ።

Continue Reading መልእኽቲ ሃለቃ ሃይለ ካብ ሓምዳዪት፥ ሱዳን

ርፍረፋ ኣብ ደንገላት ጥቓ ዕዳጋ ሓሙስ

ብ ዕለት 21 ሕዳር 2013 ዓ.ም ኣብ ጥቓ ዕዳጋ ሓሙስ ደንገላት ኣብ ዝተብሃለ ቦታ ዓመታዊ ክብረ በዓል ል ምኽባር ኣብ ጥንታዊ ገዳም ማርያም ደንገላት ተኣኪቡ ካብ ዝነበረ ህዝቢ፡ ልዕሊ 82…

Continue Reading ርፍረፋ ኣብ ደንገላት ጥቓ ዕዳጋ ሓሙስ

መልእኽቲ ሓዘንን ኒሕን ካብ ኣብ ጸለምቲ (ትግራይ) ዝነብር ጐይተኦም ናብ ኣብ ወፃኢ ዝትርከብ ሓፍቱ ራሄል ነጋሲ

ብዓይነይ እናርአኹ ገዛይ ተቓጺሉ፤ ቤተሰበይ ተበቲኑ፤ ከም ሰብ ገኒዝና ክንቀብሮም ኣይክኣልናን ንቤተሰብና። ራሄል ሓፍተይ እከለ ኣሎ እከለ የለን ክብለኪ ኣይትጸበዪኒ። እቶም ብዓይነይ ዝርአኹዎም ዝሞቱ እውን ኣይነግረክን። ኣነ ጽባሕ የለኹን። ገድሊ…

Continue Reading መልእኽቲ ሓዘንን ኒሕን ካብ ኣብ ጸለምቲ (ትግራይ) ዝነብር ጐይተኦም ናብ ኣብ ወፃኢ ዝትርከብ ሓፍቱ ራሄል ነጋሲ

ኣብ እዛ ክፍእቲ ጊዜ ኲናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጠረ ሓድነት ወ ንቕሓት ተጋሩን ኤርትራውያንን

ብ ገብረክርስቶስ ገብረስላሴ ካብ ኣስታት 2000 ዓ/ም ጀሚረ ስለ ሓደነት ዕጫ ተጋሩን ኤርትራውያንን፥ ስለ ተኸፋፊልካ ኣደዳ ፀላእቲ ምዃን፥ እናተለዋወጥና እቱ ሓደ ተጠቒሞም ል እቱ ካልእ ብ ምውቃዕ ክልቲአና ከም ዝየዳኽሙና፥…

Continue Reading ኣብ እዛ ክፍእቲ ጊዜ ኲናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጠረ ሓድነት ወ ንቕሓት ተጋሩን ኤርትራውያንን